Warunki wypożyczeń

Wypożyczalnia, wynajem nagłośnienia, oświetlenia, sprzętu dj-skiego i multimediów.

Regulamin wypożyczalni LFX

+ Sprzęt mogą wypożyczać osoby pełnoletnie mające zdolność do czynności prawnych lub firmy na podstawie umowy wypożyczenia, w dn. wynajmu osoba wynajmującą winna mieć przy sobie dwa dokumenty tożsamości (dowód osobisty RP i drugi dokument potwierdzający tożsamość )
+ Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest podpisanie umowy wynajmu, protokołu wypożyczenia oraz zobowiązania Klienta do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za sprzęt. Jako zabezpieczenie wynajmu stosuje się:
weksel własny – przy wynajmie sprzętu do wartości rynkowej nie przekraczającej kwoty 5000 złotych lub kaucja w wysokości wartości sprzętu
JEŻELI WARTOŚĆ SPRZĘTU PRZEKRACZA 5000 ZŁ – wymagana jest kaucja w wysokości wartości wynajmowanego sprzętu
+ Każda firma powinna wyznaczyć osobę upoważnioną do odbioru wypożyczanego sprzętu. Osoba ta winna okazać i pozostawić w wypożyczalni pisemne upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania.
+ Najmniejsza jednostką rozliczeniową za wynajem sprzętu jest 1 doba (z racji że nie pracujemy w niedzielę – sprzęt wypożyczony w sobotę oddaje się w poniedziałek i jest to liczone jako 1 doba ) ceny za wynajem dotyczą wynajmu na okres 1 doby.
+ zwrot sprzętu następuje:
do godziny 16:00 w dniach: poniedziałek-czwartek
do godziny 15: 00 w piątek
do godziny 12:00 w sobotę
jeżeli sprzęt nie wróci w wyznaczonych godzinach – doliczamy dodatkową dobę
+ Rezerwacja sprzętu jest aktywna po wpłacie 30% zaliczki wartości wypożyczenia. Wpłat zaliczki można dokonać przelewem na konto wypożyczalni lub gotówką.
+ Płatności związane z wynajmem sprzętu regulowane są w momencie wydawania sprzętu, przedpłata lub – gotówka na miejscu.
+ Każdorazowo w dniu wypożyczenia oraz w dniu zwrotu sprzętu – sprzęt jest sprawdzany – dlatego prosimy o zarezerwowania sobie odpowiedniej ilości czasu
+ Jeżeli wystąpiły uszkodzenia sprzętu podczas trwania wynajmu – sprzęt jest przekazany do serwisu celem ustalenia szkód. Jeżeli powstałe uszkodzenie wystąpiło z winy wynajmującego – wynajmujący ponosi koszty naprawy oraz wartość 2 krotnego wynajmu.
+ Wydanie Sprzętu następuje w siedzibie firmy na ul. Aleja Prymasa Tysiąclecia 60/62 lokal 7 w Warszawie. Istnieje możliwość dowozu sprzętu i instalacji oraz obsługi technicznej po wcześniejszym ustaleniu warunków i kosztów.
+ Klient zobligowany jest do poinformowania wynajmującego o przekroczeniu terminu zawrotu wypożyczonego sprzętu. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu zawartego w umowie, bez zgody wynajmującego, zostaną naliczone opłaty karne.
+ Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wynajmu bez podania przyczyny

Aby ustalić terminy i dostępność urządzenia skontaktuj się z naszą wypożyczalnią MagicFx.pl aby uzgodnić terminy i dostępność urządzenia. Najwygodniejszym sposobem komunikacji jest droga mailową. Prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail: wynajem@LFX.pl
Po otrzymaniu Twojej wiadomości, natychmiast się skontaktujemy, aby potwierdzić dostępność sprzętu oraz przedstawić koszty wynajmu.